• اتاق فکر معاونت آموزشی دانشگاه، کار خود را با بررسی موضوع « نهادینه سازی بسته های طرح تحول آموزشی » آغاز کرد
  • برگزاری دوره های مهارت آموزی خاص حوزه های سلامت روانی، اجتماعی و توانبخشی در برنامه های دانشگاه قرار گرفت
  • وبینار « مبانی و کاربردهای  Speech- ABR» برگزار شد
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها