• گزارش تصویری معرفی محصولات مرکز رشد دانشگاه در برنامه نبض دانشجو شبکه خبر
  • فیلد آموزشی بیمارستان روانپزشکی رازی، از اول تیرماه راه اندازی می شود
  • تاکید مسئولان بخش توانبخشی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران بر تبیین جایگاه
  • موزیک در خدمت بازتوانی بیماران سکته مغزی / ساخت بیوفیدبک یادگیری حرکتی بدون نیاز به رایانه در کشور
  • مطالعه کوهورت
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها