• تقدیر رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از خدمات یک سال گذشته کارکنان حوزه ریاست و روابط عمومی
  • تقدیر از کارکنان معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بابت خدمات یک سال گذشته
  • تقدیر از کارکنان معاونت آموزشی بابت خدمات یک سال گذشته
  • تقدیر از کارکنان معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بابت خدمات یک سال گذشته
  • تقدیر از کارکنان معاونت توسعه بابت خدمات یک سال گذشته
  • چهلمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بمناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها