دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 16116
 بازدیدکنندگان آنلاين : 22
قوانین و بخشنامه ها

قوانین و بخشنامه های این مدیریت را می توانید در ذیل دانلود نمائید:

   دانلود : saat_kar_banovan.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : ائین_نامه_تسهیلا_مسکن_جانبازان_و.pdf           حجم فایل 557 KB
   دانلود : بخشنامه شماره ١٠١ بازنشستگی           حجم فایل 431 KB
   دانلود : تابعیت مضاعف کارکنان           حجم فایل 139 KB
   دانلود : منتخب بخشنامه هیات علمی           حجم فایل 34 KB
   دانلود : منتخب بخشنامه غیر هیات علمی           حجم فایل 44 KB
   دانلود : سيستم الكترونيكي حضور وغياب           حجم فایل 485 KB
   دانلود : فرم درخواست تمديد ماموريت آموزشي اعضاي هيات علمي           حجم فایل 16 KB
   دانلود : فرم تسهيلات فرزندان هيات علمي           حجم فایل 82 KB
   دانلود : تسهيلات فرزندان هيات علمي           حجم فایل 73 KB
   دانلود : بخشنامه مرخصی زایمان           حجم فایل 63 KB
   دانلود : بخشنامه انتقال ٨٩           حجم فایل 53 KB
   دانلود : فرایند نقل وانتقال           حجم فایل 28 KB
   دانلود : آیین نامه اجرایی نقل وانتقال           حجم فایل 1655 KB
   دانلود : قانون خدمت پزشكان وپیراپزشکان           حجم فایل 86 KB
   دانلود : آيين نامه استخدامي امور هيات علمي           حجم فایل 373 KB
   دانلود : فرايند مشمولين طرح نيروي انساني           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرايند حقوق وراث-ماده ٨٢ قانون استخدام كشوري           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرايند بازنشستگي           حجم فایل 41 KB
   دانلود : سوالات مرتبط با آموزش وتوانمند سازي           حجم فایل 296 KB
   دانلود : دستورالعمل نظام آموزش وتوانمند سازي           حجم فایل 556 KB
   دانلود : دانلود فرايندهاي مرتبط           حجم فایل 334 KB
   دانلود : ضوابط اجرایی ارتقاءطبقه ورتبه شغلی وطبقه تشویقی           حجم فایل 1307 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences