صفحه اصلي > هیئت علمی و اعضای گروه > مختار عراض پور 
شنبه ٠٧ آذر ١٣٩٤
مختار عراض پور

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي : مختار عراضپور

تاريخ تولد: 6/6/1358

محل تولد: فيروزآباد فارس

مليت :ايراني

دين :اسلام

آدرس پست الكترونيكي:m.arazpour@gmail.com 

 سوابق تحصيلي:

كارشناسي ارتوز و پروتز ،  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،1381

كارشناسي ارشد ارتوز و پروتز ،  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،1383

دانشجوي دكتراي تخصصي ارتوز و پروتز، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1388

 §          مقايسه اثر بريس عملكردي با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در درمان بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل

عراضپور مختار , مجدالاسلامي بصير , بهرامي زاده محمود , مرداني محمدعلي , كيهاني محمدرضا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  زمستان 1389; 12(4 (پي در پي 36)):24-29

§           مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس

بهرامي زاده محمود , عراضپور مختار , مرداني محمدعلي , كيهاني محمدرضا

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران  بهار 1388; 7(1 (مسلسل 25)):21-26

§          بررسي تاثير بريس لومبوساكرال اصلاح شده بر كاهش علايم در بيماران مبتلا به اسپونديلولايزيس

زارع زاده فاطمه , مرداني محمدعلي , عراض پور مختار(نویسنده مسئول) , بهرامي زاده محمود

كومش  تابستان 1388; 10(4 (پياپي، 32)):275-280

§          طراحي و ساخت ارتز جديد جلوگيري کننده اکواينوس در فيکساتورهاي اليزاروف U شکل

عراض پور مختار , مرداني محمدعلي , بهرامي زاده محمود , موسوي سيدمحمدابراهيم

طب جانباز  زمستان 1387; 1(2):0-0.

§         طراحي و ساخت اسپلينت جديد عنکبوتي دست و مقايسه تاثير آن بر بهبودي عملکرد دست با اسپلينت فلزي معمول

عراض پور مختار , ابراهيمي اسماعيل , بهرامي زاده محمود , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا , مرداني محمدعلي , موسوي سيدمحمدابراهيم

توانبخشي  بهار 1388; 10(1 (مسلسل 37)):37-41

§         طراحي و ساخت اسپلينت جديد عنکبوتي دست و کاربرد آن در بهبود عملکرد دست

عراض پور مختار , ابراهيمي تكامجاني اسماعيل , بهرامي زاده محمود , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا , مرداني محمدعلي

طب جانباز  بهار 1388; 1(3):0-0.

§         مقايسه اثر با بانداژكشي و مچ بند نئوپرني بر حس وضعيت مفصلي و درد بيماران داراي پيچ خوردگي درجه 1و2

مجدالاسلامي بصير , موسوي سيدمحمدابراهيم , عراض پور مختار (نویسنده مسئول), كريملو مسعود

توانبخشي  بهار و تابستان 1383; 5(2-1 (مسلسل 17-16)):54-57

§           مقايسه بريس عملكردي با و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل

عراض پور مختار , بهرامي زاده محمود , مرداني محمدعلي , كيهاني محمدرضا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين  زمستان 1388; 13(4 (پياپي 53)):69-75.

 

تالیف کتاب:

§         معرفي ارتزهاي RGO و كاربردهاي آن

ناشر: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
نويسنده: مختار عراضپور ,
 رضا وهاب كاشاني,سيدمحمدابراهيم موسوي

§         ستون فقرات گردني (بيومكانيك، آسيب‌ها و ارتزهاي گردني)
ناشر: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
نويسنده: اسماعيل ابراهيمي‌تكامجاني ,فاطمه شمسي ,سيدمحمدابراهيم موسوي ,مختار عراضپور

§         ارتزهاي ستون فقرات
ناشر: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
نويسنده: سيدمحمدابراهيم موسوي ,معصومه ويس‌كرمي ,محمود بهرامي‌زاده ,
مختار عراضپور

سخنرانی:

§         نقش کفی های طبی در جلوگیری و درمان دردهای کمری، نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات-4 و 5 دی ماه 1387

§         رویکردهای جدید ارتزی در ترومای ستون فقرات و مراقبت های بعد از عمل جراحی، نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات-4 و 5 دی ماه 1387

§         بررسی Nocturnal Brace در درمان دفورمیتی های ستون فقرات، نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات-4 و 5 دی ماه 1387

§         مقایسه اثر  بانداژ کشی و مچ بند نئوپرنی بر حسوضعیت مفصلی و درد در بیماران دارای پیچ خوردگی مچ پا، هشتمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 25 الی 27 آبان ماه 1387

§         طراحی و ساخت نوع جدید اسپلینت عنکبوتی، هشتمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 25 الی 27 آبان ماه 1387

§         طراحی و ساخت دستگاه وکیوترم و ساخت کفی های طبی، هشتمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 25 الی 27 آبان ماه 1387

§         ارتز جلوگیری کننده اکواینوس در فیکساتورهای الیزاروف باحلقه U شکل، هشتمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 25 الی 27 آبان ماه 1387

§         بررسی تاثیر ارتز فانکشنال اصلاح شده بر درد ،فعالیت های روزمره زندگی و ورزش در بیماران دارای پلانتار فاشیا تیس، یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران-1 الی 3 آبان ماه 1387

§         بررسی تاثیر ارتز جدید بر بهبود درد و اصلاح دفورمیتی در بیماران انگشت چکشی، یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران-1 الی 3 آبان ماه 1387

§         بررسی تاثیر ارتز جدید بر بهبود درد و اصلاح دفورمیتی در بیماراندارای هالوکس والگوس، یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران-1 الی 3 آبان ماه 1387

§         بررسی تاثیر دو نوع ارتز UCBLسفارشی و پیش ساخته بر سینماتیک حرکت اندام تحتانی در بیماران دارای صافی کف پا، نهمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 4 الی 6 آبان ماه 1389

§         بررسی روش  های مختلف درمانی در اسکولیوز ایدیوپاتیک، نهمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 4 الی 6 آبان ماه 1389

§         جایگاه ارتز هالو در شکستگی های گردنی، نهمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 4 الی 6 آبان ماه 1389

§         بررسی سیر تکاملی ارتز های اندام تحتانی در بیماران آسیب نخاعی، نهمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 4 الی 6 آبان ماه 1389

§         توانبخشی آمپوته ها با تکیه بر فعالیت های روزمره زندگی نهمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 4 الی 6 آبان ماه 1389،

§         کاربرد نانو تکنولوژی در کفی های طبی بیماران دیابتی، نهمین کنگره علمی ارتز و پروتز ایران 4 الی 6 آبان ماه 1389

§         بررسی تاثیر ارتز لومبو ساکرال اصلاح شده بر کاهش درد در بیماران مبتلا به کمر درد، اولین  همایش کمر درد مکانیکال، زمستان 1387

§         بررسی تاثیر کفی های با و بدون جذب ضربه در افراد دارای کمر درد، اولین  همایش کمر درد مکانیکال، زمستان 1387

§         بررسی تاثیر ارتزهای پیشرونده متقابل بر راه رفتن بیماران آسیب نخاعی،اولین سمینار ضایعات نخاعی، 8 الی 9 آذر ماه 1388

§         نقش ارتزهای روباتیک بر راه رفتن بیماران آسیب نخاعی،اولین سمینار ضایعات نخاعی، 8 الی 9 آذر ماه 1388

§         تاثیرات مفصل  بر میزان مصرف انرژی حین راه رفتن، دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی3 الی 5 اسفندماه 1389

§         تاثیر اسپلینت بر درمان آرتروز مفصل بازیلار، دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی3 الی 5 اسفندماه 1389

اختراعات:

§         ارتز جلوگیری کننده اکواینوس در فیکساتورهای الیزاروف باحلقه U شکل

§         طراحی و ساخت دستگاه وکیوترم و ساخت کفی های طبی

سوابق آموزشی:

§         ارتزهای پیشرفته

§         تئوری پروتز2

§         روش تحقیق

§         آشنائی با طراحی و ساخت پروتزهای بالای زانو

§         آشنائی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام تحتانی

§         رسم فنی عمومی

§         رسم فنی تخصصی

§         تکنیک فلز کاری

§         تکنیک قطعه سازی

§         تکنیک درودگری

§         تکنیک ارتوپدی فنی

 سوابق پژوهشی:

§         طراحی و ساخت دستگاه وکیوترم و ساخت کفی های طبی

§         مدلسازی اسپلينت جديد عنکبوتي دست

§         مقایسه تاثیر دو نوع کفی طبی بر سینماتیک مفصل مچ پا در بیماران دارای صافی کف پا

§         بررسي تاثير بريس لومبوساكرال اصلاح شده بر كاهش علايم در بيماران مبتلا به اسپونديلولايزيس

§          مقايسه بريس عملكردي با و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل

§           مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس

§         بهینه سازی پروتز گوش با سیلیکون RTV

§         مقایسه تاثیر زانوبند کاهنده نیرو با کفی با لبه خارجی بر درمان استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

§         بيومكانيك ارتزهاي اندام تحتاني

§         بهينه كردن مكانيسم عملكردي ارتز ها

§         طراحي و ساخت ارتزهاي جديد

§         قدرتي كردن ارتزهاي اندام تحتاني

§         تاثير ارتزها در راه رفتن بيماران آسيب نخاعي