صفحه اصلي|تماس با دانشگاه|ENGLISH                              
ریاست و معاونتهامعاونت توسعه مديريت و منابعمعاونت آموزشیمعاونت تحقيقات و فناوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگی و دانشجویی
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد / بر پهندشت باور، خالی است جای یاران،دهه فجربر فجر آفرینان مبارک باد
صفحه اصلي > اعضاء گروه آموزشی > سعید فطوره چی 
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٣
سعید فطوره چی

سعيد فطوره چي

عضو گروه آموزشي كاردرماني

   22180037-22180063     

دوره كارشناسي:  1376 -1380 - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی - رشته كاردرماني

Adeli suit for children with cerebral palsy    پروژه:

كارشناسي ارشد:

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي    

رشته كاردرماني جسماني

 Foot sensory modulation for decrease spasticity in children with spastic diplegiaپروژه:

عناوين آموزشي:

مربي آموزشي كلينيك كودكان

مربي آموزشي كلينيك بيماران بزرگسال

كينزيولوژي 1

كينزيولوژي 2

كينزيولوژي 3

ارزيابي قدرت عضلات و دامنه حركتي

اورتز و پروتز

اصول كاردرماني

كاردماني در اختلالات بينايي

كاردرماني در بيماريهاي جسماني

پروژه هاي كارشناسي:

 

. Motor control skills for low back pain1)

. Rehabilitation after total hip replacement2)

. Shoulder sport injuries and rehabilitation3)

. Common tests in occupational therapy4)

. Massage therapy for Down’s syndrome5)

. Rehabilitation of BPPV6)

Botox and rehabilitation7)

. Hydrotherapy in neurologic disorders8)

Physical rehabilitation outcome measures9)

Occupational assessment for children10)

پروژه هاي كارشناسي ارشد مشاوره:

1) آموزش متقابل در كودكان همي پلژي

2)تاثيرآموزش به خانواده كودكان فلج مغزي

3)روانسنجي ابزار سنجش صلاحيت باليني كاردرمانگران

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر حمیدرضا خانکه به سمت معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه منصوب شد
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر محمدرضا خدایی اردکانی به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر احمدعلی اکبری کامرانی به سمت معاون درمان و توانبخشی دانشگاه منصوب شد
همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت
مراسم یادبود شادروان تقی حسینی
دسترسی آزمایشی به ژورنالهای الکترونیکی SAGE HHS Package
یستمین جشنواره قرآن و عترت ویژه کارمندان و اساتید
سعید فطوره چی