Advance Search   Web Search
Home > واحد آموزش > دوره هاي در دست اجرا 
27/03/2015
آمار بازدید
 Visitors of page : 4088
 Visitors sum : 1115866
 Online visitors : 3
دوره هاي در دست اجرا

-كارگاه درمان غير دارويي اعتياد ويژه روانشناسان

-كارگاه شربت ترياك ويژه پزشكان عمومي

 -برگزاري كارگاه درمان نگهدارنده با متادون MMT ويژه پزشكان عمومي