Advance Search   Web Search
Home > واحد آموزش > دوره هاي در دست اجرا 
26/11/2014
آمار بازدید
 Visitors of page : 3617
 Visitors sum : 964284
 Online visitors : 3
دوره هاي در دست اجرا

-كارگاه درمان غير دارويي اعتياد ويژه روانشناسان

-كارگاه شربت ترياك ويژه پزشكان عمومي

 -برگزاري كارگاه درمان نگهدارنده با متادون MMT ويژه پزشكان عمومي