1.3
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانش آموختگان دکتری  
پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦
 

حسین محققی کمال                           

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : o.mohagheghikamal@uswr.ac.ir وhosseinmohaqeq@gmail.com وبیشتر .

 


مهدی نصرت آبادی                          

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  nosrat.welfare@gmail.comوبیشتر

  


 نسیبه زنجری                       

ضریب K

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  Zanjari.nz@gmail.com و بیشتر


 غلامرضا قائد امینی                    

ضریب K

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  qaedamini@gmail.com و بیشتر


عیسی صفوی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  Eisa_Sm@yahoo.com و بیشتر


حمید اخوان

داشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :   Khvnhmd@yahoo.com و بیشتر 

 

 

 

 

 

 سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی