1.3
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانش آموختگان دکتری  
جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦
 

حسین محققی کمال                           

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : o.mohagheghikamal@uswr.ac.ir وhosseinmohaqeq@gmail.com وبیشتر .

 


مهدی نصرت آبادی                          

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  nosrat.welfare@gmail.comوبیشتر

 


 نسیبه زنجری                                                                                                                                                                                            

 هئیت علمی ضریب K

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  Zanjari.nz@gmail.com و بیشتر


 غلامرضا قائد امینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

هئیت علمی ضریب K

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  qaedamini@gmail.com و بیشتر


عیسی صفوی                                                                                                                          

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  Eisa_Sm@yahoo.com و بیشتر


حمید اخوان                                                                                                                                 

داشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :   Khvnhmd@yahoo.com و بیشتر


مژگان مشتاق                                                                                                                                                                     

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : Mojeemoshtagh@yahoo.com  و بیشتر 

 

 

 

 

 

 سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی