صفحه اصلي > لیست اساتید راهنما و مشاور  
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
لیست اساتید راهنما و مشاور
 

ضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :93  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجويان

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

علیرضا نصیری

93

17/8/95

9/12/95

18/1/96

8/2/97

16/4/97

دکتر خانجانی دکتر حاتمی زاده

دکتر حسینی

دکتر کواری

2

سید امیر رزاقی مقدم

 

22/8/96

23/11/96

2/4/97

10/10/97

 

دکتر کواری  دکتر حاتمی زاده

 

دکتر حسینی

3

سعید اکبری

 

 

28/3/97

28/3/97

18/9/97

 

 

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر حسینی

 

4

زینب قلیچ خانی

 

5/4/95

30/6/95

26/4/95

26/6/97

23/7/97

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

5

مسعود ثابت اسماعیل پور

 

13/6/96

27/6/96

14/9/96

23/3/97

19/6/97

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر کواری

6

علی مشیری رودسری

 

5/4/95

17/8/95

25/11/95

27/10/96

9/12/96

دکتر حانمی زاده

دکتر خانجانی

دکتر حسینی

7

سیده فاطمه نوراشرف  الدینی

 

3/3/95

30/6/95

7/6/95

24/3/96

24/5/96

دکتر وامقی

دکتر حاتمی زاده

دکتر عبدی

1

هوشیاررستمی

93

3/7/94

26/7/95

7/9/95

27/6/96

4/7/96

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

2

حامد علمایی

 

18/10/95

12/4/96

رد پروپوزال

 

 

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

 

2

مجید گودرزی

 

3/3/95

30/6/95

15/7/95

3/7/96

27/9/96

دکتر کواری

دکتر فروغان

دکترعبدی

4

عصمت حیدری

 

 

تاخیری

 

 

 

 

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :94  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجويان

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

داخلی

1

بنفشه ابراهیمی برمی

94

22/9/95

18/10/95

17/11/95

17/3/96

13/5/96

دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

2

فاطمه پازوکی

 

24/7/96

25/10/96

7/11/96

 

 

دکتر خانجانی

دکتر حسینی

 

 

3

اصغر رسولی

 

 

 

 

 

 

دکتر کواری

 

 

4

سپهدار دژمان

 

9/12/95

12/4/96

6/6/96

 

 

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

 

5

کمال بنی اسدی

 

24/7/96

9/12/96

10/2/97

17/10/97

 

دکتر کواری  دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

6

محمدحسین دریجانی

 

17/7/95

18/8/95

14/6/96

 

 

دکتر فروغان و دکتر خانجانی

دکتر راشدی

 

7

پریسا جهان بین

 

7/8/95

9/12/95

16/2/96

12/12/96

31/2/97

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

دکتر فروغان

8

الهام ابری لاهیج

 

17/3/95

30/5/95

21/6/95

21/5/96

15/6/96

دکتر حسینی

دکتر فروغان

دکتر خانجانی

9

فرشاد فتحی

 

 

 

7/8/95

9/12/95

30/2/96

8/6/96

26/6/96

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر حاتمی زاده

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :95  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجويان

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

ندا حبیبی

 

 

 

 

 

 

دکتر فروغان دکتر عبدی2

 

 

2

زهرا نجفی

 

24/7/96

9/12/96

6/3/97

 

 

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

 

3

یلدا صادقی لنگرودی

 

2/8/96

23/8/97

 

 

 

دکتر حاتمی زاده

دکتر شهشهانی

 

4

نجیبه فلاحی بوکانی

 

27/6/96

24/10/97

 

 

 

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

 

5

امین شریعت زاده

 

13/6/96

9/12/96

27/1/97

 

 

دکتر حاتمی زاده

دکتر فروغان2

 

 

6

فرزاداشکنانی

 

22/8/96

30/8/97

 

 

 

دکتر عبدی

دکتر حسینی

 

1

محسن  کبیری

95

22/8/96

11/4/97

14/7/97

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

2

مریم      احمدی ابهری

95

 

 

 

 

 

دکتر کواری و دکتر عبدی 2

 

 

3

محمد حسن معصومی

95

20/9/96

2/8/97

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :96  پايان نامه

ردیف

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

ضرغام  ابراهیمی

 

4/4/97

17/10/97

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

 

2

سجاد     دوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

سمیرا    نظرپور

 

28/3/97

30/8/97

 

 

 

دکتر عبدی

 

 

4

گل شهره  قربانی

 

 

 

 

 

 

دکتر کواری

 

 

5

امیر      جوانمرد

 

28/3/97

23/8/97

 

 

 

دکتر عبدی

 

 

6

سپیده    خزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

مریم       مقیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

نسرین     فرامرزی