صفحه اصلي > لیست دانشجویان بین الملل > دانشجویان سال 95 
چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧
دانشجویان سال 95
 

 

ردیف نام ونام خانوادگی دانشجو رشته تحصیلی کارشناسی
1 محسن               کبیری اعضای مصنوعی
2 مریم                 احمدی ابهری شنوایی سنجی
3 محمد حسن         معصومی فیزیوتراپی