صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 97-96  
پنج شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٨
از سال 97-96
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

شماره پایان نامه

چکیده

کامل

142

بررسی رابطه بین میزان اعتماد به نفس و تاب آوری با چرخاشگری کاردرمانگران و فیزیوتراپیست های شاغل در مراکز توانبخشی خصوصی دولتی شهر مشهد 96-95

حامد پهلوان

دکتر حبیب اله کواری

دکتر محمد علی حسینی - دکتر محمد سعید خانجانی

 

96

 

 

P/241

 

 

 

143

بررسی نحوه تامین هزینه مالی خدمات توانبخشی و میزان وعوامل مرتبط با مشارکت فرد دارای ناتوانی جسمی در فرایند توانبخشی

ناصر نیک افشار

دکتر کیانوش عبدی

دکتر محمد علی حسینی - دکتر حسین زارع

96

242/P

 

 

144

تاثیر آموزش مراقبت کمر به روش Back school  بر ناتوانی عملکرد و عملکرد شغلی مادریاران شاغل در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تران 1395

 

هوشیار رستمی

دکتر محمد علی حسینی

دکتر بهنام اخباری- دکتر محمد سعید خانجانی

96

243/P

 

 

 

145

بررسی رابطه درمان توانبخشی بینایی با کیفیت و وضعیت بینایی در کودکان 3تا 9 سالع با تنبلی چشم تشخیص داده شده در برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم سال های 1388تا 1390 شهرستان های نوشهر و چالوس و کلاردشت

سیده فاطمه نور اشرف الدینی

دکتر روشنک وامقی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

96

 

244/P

 

 

146

رابطه اخلاق کاری با کیفیت خدمات در سازمان بهزیستی شهر اصفهان در سال 1394

زیور طاهری

دکتر محمد علی حسینی

دکتر محمد سعید خانجانی و دکتر محسن پور

 

96

245/P