صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
برنامه کلاسی
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1397   (دوره 21) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

12-8

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

1

-

 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

10:30-8

(223129 )

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی 

دکتر عبدی

 اتاق کامپیوتر

1

2

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر محمد علی حسینی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

کلاس 205

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

11-8

آمار حیاتی (223127  )

 دکترحسین زاده

کلاس 105

3

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات  : 13 واحد

تعداد دانشجو :8

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1396( دوره 20) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر محمد علی حسینی

دکتر باسخا

کلاس 105

3

-

-

12- 10:30

  (223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 105

2

 

-

-

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 105

2

-

-

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکترنصرتی نژاد

کلاس 105

2

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

دکتر عبدی

مراکز

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توضیحات :13 واحد

تعداد دانشجو :6 نفر