صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
برنامه کلاسی
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1397   (دوره 21) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

12-8

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

1

-

 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

10:30-8

(223129 )

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی 

دکتر عبدی

 اتاق کامپیوتر

1

2

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر محمد علی حسینی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

کلاس 205

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

11-8

آمار حیاتی (223127  )

 دکترحسین زاده

کلاس 105

3

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات  : 13 واحد

تعداد دانشجو :8

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1396( دوره 20) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر محمد علی حسینی

دکتر باسخا

کلاس 105

3

-

-

12- 10:30

  (223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 105

2

 

-

-

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 105

2

-

-

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکترنصرتی نژاد

کلاس 105

2

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

دکتر عبدی

مراکز

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توضیحات :13 واحد

تعداد دانشجو :6 نفر