صفحه اصلي > لیست دانشجویان بین الملل > دانشجویال سال 94 
پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
دانشجویال سال 94
 

ورودی94

نام ونام خانوادگی

رشته کارشناسی

 ایمیل

 عنوان پایان نامه

1

 

فاطمه

 

پازوکی موخر

  مدیریت امداد و نجات

 

 

 2

بنفشه

ابراهیمی برمی

بهداشت عمومی

b-ebranimi23@hahoo.com

 

رابطه هوش معنوی با تاب آوری و استرس درک شده کارشناسان توانبخشی مراکز وابسته به بهزیستی شهر تهران و شمیرانات در سال 1395-1396