• مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افتتاح شد
  • 188 تیم درمانی و توانبخشی بسیج به مناطق محروم اعزام شدند
  • بهار ره آورد تفاهم زمین و آسمان است
  • رئیس دانشگاه هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر را تبریک گفت
  • مراسم روز درخت‌کاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی