• رئیس دانشگاه، سالروز
  • مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: در جامعه ای که مشارکت اجتماعی وجود دارد، مردم احساس مسئولیت می کنند
  • مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از طریق دو کانون دانشجویی
  • اتاق فکر معاونت آموزشی دانشگاه، کار خود را با بررسی موضوع « نهادینه سازی بسته های طرح تحول آموزشی » آغاز کرد
  • برگزاری دوره های مهارت آموزی خاص حوزه های سلامت روانی، اجتماعی و توانبخشی در برنامه های دانشگاه قرار گرفت
  • وبینار « مبانی و کاربردهای  Speech- ABR» برگزار شد
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها