جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
تماس با درمانگاه مركز
 

آدرس: درمانگاه روانپزشکی رازی واقع در خیابان شوش شرقی _ نرسیده به خیابان ارج _ جنب پلیس+ 10 

شماره تلفن  : 55310888