ا234
جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
 

  مجله علمي پژوهشي سالمندي ايران 
 
    
 عنوان نشريه: مجله علمی پژوهشی سالمندی ايران

صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

ناشر : معاونت پژوهشی

مدير مسئول : دکتر احمدعلی اکبری کامرانی

سردبير: دکتر رباب صحاف

مدير اجرائی: دکتر یدالله ابولفتحی ممتاز

نشانی: تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان کودکيار - دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی - دفتر فصلنامه سالمند

تلفکس:       22180077  داخلی 401

 پست الکترونیک: salmandj@uswr.ac.ir

سايت اختصاصي: http://salmandj.uswr.ac.ir 

 

 

 

 

 

این فصلنامه به استناد مصوبه جلسه 78 کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در زمره نشريات علمی پژوهشی قرار دارد.

این فصلنامه در پايگاه هاي IMEMR، SID، HSC، IranMedex، و Index Copernicus نمايه مي شود.

 

 

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences