صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر ساحل همتي گركاني 
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
دكتر ساحل همتي گركاني
 

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: ساحل همتی گرکانی

رتبه علمی: ..دانشیار

گروه: روانپزشکی

آدرس و تلفن محل کار:دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی . گروه روانپزشکی  و مرکز تحقیقات اعصاب اطفال 0099 2218

شهر ری .- مرکز روانپزشکی رازی -33401229

پست الکترونیک : ..sahel.hemmati@yahoo.com

رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=1&pageid=1118

گوگل: http://scholar.google.com/citations?user=JCkse_IAAAAJ&hl=en

اسكوپوس: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26666809200

Author ID: 26666809200

 

تاريخ بروزرساني:

1/10/95

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1371-1374

 

1363-1369

 

بورد تخصصی روان پزشکی

 

 

پزشک عمومی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  

تهران

 

ارومیه

روانپزشکی

 

پزشکی

زمینه های تخصصی

سندروم داون

خانواده کودکان و نوجوانان افراد با نیازهای ویژه 

کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه

ژنتیک و اختلالات روانپزشکی

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

 

1391           1393          سرپرست اورژانس مرکز روانپزشکی رازی                       مرکز روانپزشکی رازی

1391           1393              عضو کمیته اورژانس بیمارستان رازی                          مرکز روانپزشکی رازی

 

1389         1393              عضو کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی                  مرکز روانپزشکی رازی

           

1386          1392         عضو کمیته برنامه ریزی اداره کل آموزش مداوم                 دانشگاه علوم بهزیستی

                                               و باز آموزیها

1386         1387        عضو کمیته اخلاق در پژوهش مرکز روانپزشکی رازی          مرکز روانپزشکی رازی

1385            -           مسئول کمیته کودکان با نیازهای ویژه در اولین

                                              کنگره تکامل طبیعی کودک                                     دانشگاه علوم بهزیستی

1385        1394          عضو کمیته برگزاری OSCE گروه روانپزشکی                 مرکز روانپزشکی رازی

1385            -            عضو شورای تخصصی داوران اثر                                       دانشگاه علوم بهزیستی

1385         1392         عضو کمیسیون تخصصی روان پزشکی اداره کل              اداره کل پزشکی قانونی

                                         پزشکی قانونی استان تهران

1384        1385          عضو کمیته اسناد و مدارک پزشکی                            مرکز روانپزشکی رازی

                                                                                                        

1383        1384           سرپرست و مسئول پروتکل سندروم داون

                                              ایران                                                                      دانشگاه علوم بهزیستی

1381        1386               ریاست بلوک 1                                              مرکز روانپزشکی رازی

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

   1395                        دبیر علمی پنجمین همایش آشنایی با سندروم داون        دانشکده روانشناسی

                                                                                                                 دانشگاه آزاد – واحد مرکز

  1392           1395          عضو  کمیته پژوهشی گروه  آموزشی کودکان             دانشگاه علوم بهزیستی   

                                              استثنایی

1388         1395        دبیر علمی اولین / دومین /سومین وچهارمین همایش       دانشگاه علوم بهزیستی

آشنایی با  سندروم داون ایران

 

1391           1393          سرپرست اورژانس مرکز روانپزشکی رازی                       مرکز روانپزشکی رازی

1391           1393              عضو کمیته اورژانس بیمارستان رازی                          مرکز روانپزشکی رازی

1390             -         کمیته علمی همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران       دانشگاه شهید بهشتی

 

1389         1393              عضو کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی                  مرکز روانپزشکی رازی

1388             -            عضو هیپت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات عوامل

                                               اجتماعی موثر برسلامت                                     دانشگاه علوم بهزیستی

1388        1392          عضو کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات اجتماعی                  دانشگاه علوم بهزیستی   

                                                عوامل  موثر بر سلامت

1388           -                  دبیر علمی برنامه اختلالات روان – تنی                         دانشگاه علوم بهزیستی

1387           -              عضو مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال                    دانشگاه علوم بهزیستی

1386           -             کارگاههای آموزشی به پزشکان عمومی سطح 3               دانشگاه علوم بهزیستی

                                             در درمانگاهها و مراکز بهزیستی

1386          1392         عضو کمیته برنامه ریزی اداره کل آموزش مداوم                 دانشگاه علوم بهزیستی

                                               و باز آموزیها

1386                          مدرس کارگاه اصول و فنون مصاحبه با بزرگسالان              دانشگاه علوم بهزیستی

1386         1387        عضو کمیته اخلاق در پژوهش مرکز روانپزشکی رازی          مرکز روانپزشکی رازی

1385           -              عضو کمیته علمی اولین کنگره تکامل طبیعی کودک          دانشگاه علوم بهزیستی

1385            -           مسئول کمیته کودکان با نیازهای ویژه در اولین

                                              کنگره تکامل طبیعی کودک                                     دانشگاه علوم بهزیستی

1385            -            عضو شورای تخصصی داوران اثر                                       دانشگاه علوم بهزیستی

                                        

 

1384          -              عضو کمیته علمی همایش کودکان کم توان ذهنی            دانشگاه علوم بهزیستی

1384           -             دبیرو مسئول برنامه آموزش مداوم پزشکی جهت

                                                          روانپزشکان                                               دانشگاه علوم بهزیستی

1384        1385          مدرس دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش و پرورش

                                               کودکان استثنایی                                               مرکز آموزش حین خدمت

                                                                                                                  آموزش و پرورش کودکان

                                                                                                                   استثنایی

1383        1384          عضو کمیته پژوهشی - آموزشی                             مرکز روانپزشکی رازی

1383        1384          نماینده گروه روانپزشکی در انتشارات دانشگاه                 دانشگاه علوم بهزیستی

1383           -             عضوکمیته  علمی همایش سالیانه انجمن

                                                روانپزشکان ایران                                                 بیمارستان میلاد

1383        1384                   عضو گروه سالمندی                                                دانشگاه علوم بهزیستی

1383        1384           سرپرست و مسئول پروتکل سندروم داون                       دانشگاه علوم بهزیستی

                                                                                                                

1380        1382        عضو گروه پژوهشی طرح جامع بررسی

                                                      آسیبهای اجتماعی                            معاونت دانشگاه علوم بهزیستی                                                                                                                    

 

1379      1380       همکارطرح جامع ارزشیابی مدل پرستاری – توانبخشی         مرکز روانپزشکی رازی

                            چند بعدی بیماران اسکیزوفرنی

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

1388           1394          انجمن علمی روانپزشکان

1391           1394           علمپیک ویژه ایران

1382           1394         کانون سندروم داون ایران   

 

انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

V:4,

Number1,p:  21-24              Down expression of NRG1 ,II,                                                        2016

                                           and III in Iranian                                    Genetics in the 3rd         

                                                                    Schizophrenic patients                                                                                                       

                                 

V:4,

p:166-172                       Comparison of Citalopram versus              International J of Analytical                       

                                         Venlafaxine  in treatment of                     Pharmaceutical and                   2015

                                          Atypical Depression                      Biomedical Sciences

                                                                                                         

V44,No2,

 p:254-262                      The effect of problem –focused

                                      coping strategy training  on

                                      psychological symptoms in                       Iranian J of Public Health      2015                                                    

                                      mothers  of child with

                                        Down Syndrome

 

V12 ,N22,

p:29-34                       The effectiveness of life skills training on          Iranian Rehabilitation         2014

                                   quality of  life  in mothers of children with               Journal

                                      D.S                                                                                                

                                                                                                           

V12 ,N22(12),

 p:11-16                        Perception development of complex syntactic         Iranian Rehabilitation  2014

                                    construction in children with hearing impairment        Journal                                     

                                                                                                                 

V23(supp1),

 P:65-72                         Tourette Syndrome and it,s comorbidities       Iranian Journal of             2013                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           Pediatrics

V11 ,N.18,

p:12-15                            co-morbidity of obsessive compulsive            Iranian Rehabilitation      2013

                                       disorder and Tourette Syndrome                        Journal                                        

                                                                                   

V 124, N 9,

 p:1755-1764                       Disrupted Small-World Brain Network in         neurophysiology          2013

                                             Children with Down Syndrome                      Journal

 

V7,issue4,                              Down Syndrom,s brain dynamics :            cognitive                      2013

 p:333-340                              analysis of fractility in resting state            Neurodynamics

                                                                                                           Journal                                 

                                                                                                                

8:2, p:86-91                      Serotonin transporter poly morphism and          Iranian J of                2013

                                       citalopram effictiveness in Iranian patients          Psychiatry

                                                with MDD

 

V34,Issue5,                       Linear and non linear analysis of brain              Research in                2013      

                                                                                                           Developmental     

 p:1388-1396                     Dynamics in children with cerebral palsy          Disabilities

 

V 4 (3),                          Clinical and molecular aspects of                    Iranian Red                     2012

 P:150-60                        Sjogren –Larsson Syndrome reported              Crescent          

                                         in an Iranian consanguineous family             Journal

                                              with triple affected individuals

 

V 7,1555,                         A Novel Nonsense Mutation in TUSC3          American Journal              2012

P:1976-1980                     in responsible for non- syndromic               of medical genetics

                                       autosomal recessive mental                       partB

                                        retardation in a consanguineous

 

                                                         Iranian family

 

 Vol11,No 14                             co-morbidity of ADHD and Tourette            Iranian                    2011

  P:63-5                                     Syndromein child referral  psychiatry          rehabilitation

                                                                                                               Journal

 

Vol8,No 11                                   Stigma in iranian Down Syndrome              Iranian                  2011

                                                                                                               Rehabilitation

                                                                                                               Journal

 

Fall;5(4):159-63                          A survey of the tardive dyskinesia               Iranian Journal       2010  

                                                induced by antipsychotic drugs in                of Psychiatry

                                                      patients with schizophrenia

 

V45,n6                                    Temporary strict maternal avoidance            Acta Medica              2009

                                                 of cow,s milk and infantile colic                 Iranica

 

V7,N10                                     Quality of life of disabled  children's mother     Iranian                2009       

                                                : a comparative study                                   Rehabilitation

                                                                                                                    Journal   

 

V12,N2                                    Perinatal and Neonatal Risk factors                 Archives of            2009     

                                              for neurodevevolopmental outcome                Iranian Medicine

                                                   in infants in Karaj

 

V13,n3

P: 43-50                                 Motor developmental delay in 7500               Iranian J of             2009 

                                             Iranian infants:prevalence and risk factors       childneurology

 

 V16 ,N7                                   Comparison of motor skills in Children             Iranian                2008

  P:5-7                                      with developmental coordination disorder        Rehabilitation

                                                 and normal peers                                        Journal

 

 V12,Issue1                               Down syndrome parents worries about             Middle East         2008

                                                 their children in Iran                                      Journal of

                                                                                                                    nursing

 

 V6,issue7                                 Cerebral Palsy in Iranian Children                    Middle East          2008

                                                                                                                   Journal of

                                                                                                                   Family medicine

 

 V5,N5                                   Dohsa treatment to improve balance in             Iranian                 2007

                                            elderly people: an evaluation of a                      Rehabilitation          

                                             family-based rehabilitation program                  Journal

 

 

1394     مجله پژوهش در          کارآمد راهبری مرور ذهنی بر حافظه کوتاه مدت                    سال 11/ شماره4

            علوم توانبخشی           دیداری در کودکان مبتلا به نشانگان داون

1394       مجله دانشگاه

             علوم پزشکی                  بررسی تاثیر نروفیدبک بر امواج مغزی کودکان                    دوره7/ شماره1

                                               فلج مغزی اسپاستیک

             خراسان شمالی

1392    مجله توانبخشی           کارآمدی راهبرد  مرور ذهنی بر حافظه فعال                      دوره14/شماره6

                                                                              کوتاه مدت شنیداری کودکان آموزش پذیر 8-5 سال         

                                                     با سندروم داون

 

1392            فصلنامه                مقايسه بلوغ هيجاني در پسران نوجوان با

                   توانبخشی         سندروم داون ( تحقيقي در مدارس عادي و استثنايي)

 

1392       علوم پزشکی              شبكه عصبي مصنوعي براي ارزيابي خطر اختلالات

                رازی                                   حركتي در نوزادان

 

1391     فصلنامه علمی – پژوهشی   آموزش خانواده به خانواده

            خانواده پژوهی

 

1390     فصلنامه                          بررسی انواع فلج مغزی و اختلالات                          دوره12 / شماره3

            توانبخشی                همراه در مناطق شمال و شمال شرق تهران

 

1389      فصلنامه                        تاثیر محدودیت درمانی تعدیل یافته بر کیفیت               دوره11/شماره5

            توانبخشی                        گرفتن در کودکان فلج مغزی نیمه بدن

 

1388      فصلنامه رفاه             تحلیل راهبردی وضعیت موجود در خصوص

              اجتماعی                       تکامل کودکان خردسال ایرانی

 

1386     فصلنامه                    مقایسه تاثیر ریسپریدون با هالوپریدول                            دوره8

             توانبخشی                بر نشانهای عمومی اسسکیزوفرنیا 

 

1386        فصلنامه                   دلایل تجویز درمان با تشنج الکتریکی                             دوره8 

             توانبخشی                در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 

1384     فصلنامه

         توانبخشی                       بار خانوادگی و سندروم داون                                         دوره 6

 

           فصلنامه                         بررسی علائم مثبت و منفی در

1381    توانبخشی                            بیماران اسکیزوفرنی زن

 

1387     حمایت از کم توانان

              ذهنی                   بهداشت روان در خانواده کم توانان ذهنی

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

1392       سالمندی و پیامدهای آن در افراد با سندروم داون             الفبا                                    تهران

1390        تغذيه در سندروم داون                                            سندروم داون ایران                    تهران

1389       اختلالات قبل از قاعدگی                                          نشر قطره                                تهران

1385        سندروم داون (2) آموزش شناختی- رفتاری                 دانشگاه علوم بهزیستی            تهران       

                                                                                     و توانبخشی

 

ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

1395      پنجمین همایش سراسری آشنایی             بلوغ در افراد با سندروم داون         دانشگاه آزاد-

              با سندروم داون                                                                                   دانشکده

                                                                                                                   روانشناسی/

                                                                                                                     واحد مرکز            

1394      سمینار مداخله و تشخیص زود هنگام         بررسی مسایل همراه مداخلات زود هنگام    دانشگاه

              خانواده – محور اختلال های دوران             خانواده – محور در خانواده با کودک              علوم بهزیستی

                  کودکی -  کودک با نیاز ویژه                         سندروم داون                                 و توانبخشی

               

1393      چهارمین سمینار سراسری آشنایی           مداخلات روانشناختی در خانواده                 دانشگاه علوم

                با سندروم داون                                    با تولد نوزاد سندروم داون                         بهزیستی و                                  

                                                                                                                                توانبخشی

1393                 کنفرانس هفتگی                         اختلالات خلقی                                  مرکز روانپزشکی

                                                                                                                      رازی

1393            بلوغ و اوتیسم                       بلوغ هیجانی در نوجوانان با                        دانشگاه علوم

                                                                  طیف اوتیسم                                     بهزیستی و توانبخشی

 

1393        25  همایش بین المللی               انواع اختلالات بیش فعالی                        مرکز طبی اطفال

                  بیماریهای کودکان

 

1392      24 همایش بین المللی              کدام کودک به نروفیدبک جواب مناسب میدهد؟       بیمارستان

                 بیماریهای کودکان                                                                                  امام خمینی

1390     سومین همایش سراسری            خانواده با سندروم داون                              دانشگاه علوم

             آشنایی با سندروم داون                                                                           بهزیستی و توانبخشی

 

1390     پنجمین کنگره بین المللی             خدمات توانبخشی در کودکان                     مرکز همایشهای رازی

          بهداشت – درمان و مدیریت

           بحران در حوادث و بلایا

 

1390   اولین همایش توانبخشی          همراهی اختلال بیش فعالی با سندروم توره       دانشگاه علوم بهزیستی

            عصبی ایران                                                                                            و توانبخشی

 

1390  28 همایش سالیانه انجمن         بررسی سوء مصرف موادمخدر و محرک             هتل المپیک تهران

                                              در بیماران بستری در اورژانس مرکز روانی رازی 

         سالیانه انجمن روانپزشکان

                ایران

 

1389  سومین سمینار سراسری           بهداشت روان و تکامل کودک                         پژوهشگاه رویان

          کودک سالم

 

1389  دومین سمینار سراسری           تولد نوزاد با سندروم داون و انطباق                    دانشگاه علوم بهزیستی

         آشنایی با سندروم داون             خانواده                                                       و توانبخشی

 

1389   اولین همایش عصب                همراهی وسواس با سندروم توره                     دانشگاه علوم بهزیستی

          روانشناسی بالینی ایران                                                                           و توانبخشی

1389   27 همایش سالانه انجمن        فراوانی اختلالات حرکتی دیر رس                       هتل المپیک  تهران 

            روانپزشکان ایران                 ناشی از داروهای آنتی سایکوتیک

                                                در بیاران بستری در مرکز روانی رازی

 

1389   8 همایش سراسری                توانبخشی در سندروم داون                          بیمارستان امام خمینی

          پرستاری کودکان

1388   اولین همایش سراسری          بلوغ و مسایل هیجانی در سندروم                  دانشگاه علوم بهزیستی

          آشنایی با سندروم داون             داون                                                       و توانبخشی

 

1388    همایش پیشگیری از             تدوین برنامه جامع تکامل کودکان ایرانی             مرکز نابینایان شهید محبی

            معلولیتها

          

1388   7 همایش کشوری پرستاری     تعیین کننده های اجتماعی سلامت                 بیمارستان امام خمینی

           کودکان

 

1388  همایش سالیانه کودکان       حمایتهای خانوادگی در سندروم داون                  بیمارستان امام خمینی

1388   اختلالات روان تنی                اختلالات تنفسی                                          دانشگاه علوم بهزیستی

 

1387    بازآموزی روانپزشکان            اختلالات اضطرابی                                        مرکز همایشهای رازی

 

1387    کنگره سراسری صرع          بررسی روانپزشکی افراد مصروع

 

1387   ششمین همایش سراسری   اوتیسم در سندروم داون                               دانشگاه علوم بهزیستی

 

     کودکان دارای مشکلات ذهنی

      و ارتباطی

 

1386   بازآموزی روانپزشکان

منوی انتخابی وجود ندارد