• کارگاه آموزشی
  • آزمون های مصاحبه دکتری تخصصی هشت رشته در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شده است
  • دفاتر ثبت اختراع در 10 دانشگاه آمایشی کشور ایجاد می شود
  • طرح ملی
  • دومین دوره ملی
  • نشست مشترک معاونت های پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • نوجوان فداکار زلزله زده پس از گذراندن یک دوره اقدامات پزشکی و توانبخشی ، به راه افتاد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی