اداره امور حقوقی

شرح وظايف

ـ شرکت در جلسات دادگاه های عمومی ـ حقوقی ـ کیفری و سایر مراجع قضایی کشور جهت ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده های دانشگاه

- تنظیم لوایج دفاعیه با هماهنگی حوزه ریاست و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ـ نظارت حقوقی بر قراردادها و تفاهم نامه های دانشگاه

ـ انجام امور حقوقی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در هنگام تسویه حساب پایان دوره تحصیلی و انجام امور حقوقی دانشجویان بورس داخل و خارج از کشور

ـ اظهار نظر، ارائه مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات حقوقی سایر واحدها

ـ انجام امور حقوقی و قضایی مراکز و کلینیک های تابعه دانشگاه