• احکام جدید جمعی از مدیران گروه های آموزشی و مرکز EDC دانشگاه صادر شد
  • تریبون آزاد بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • بیست و هفتمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در کمپین
  • انتخاب نام و طرح لوگو برای رویداد
  • دیدار جمعی از خیران سلامت با رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • رئیس دانشگاه: باید دقت کرد که مطالبه گری، با صبر و متانت همراه باشد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها