• ساخت تجهیزات
  • مسئولان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بصورت دوره ای وضعیت مراکز درمانی تحت پوشش را مورد ارزیابی قرار می دهند
  • زمستان در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • بازدید مسئولان از بیمارستان توانبخشی « رفیده » / میزان رضایتمندی بیماران، در سطح عالی ارزیابی شد
  • سی و ششمین شماره از دوره دوم مجموعه «برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني» منتشر شد
  • اطلاعیه تحویل مدارک داوطلبان دعوت شده آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها