• مراسم گرامی داشت 16 آذرماه و روز « دانشجو » در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • هیات رئیسه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی تشکیل جلسه داد
  • سرپرست جدید مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) معرفی شد
  • پاییز در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها