صفحه اصلي|تماس با دانشگاه|ENGLISH                              
ریاست و معاونتهامعاونت توسعه مديريت و منابعمعاونت آموزشیمعاونت تحقيقات و فناوريمعاونت درمان و توانبخشيمعاونت فرهنگی و دانشجویی
برنامه نهادین پویش ملی« قلیان ها را گلدان کنیم» در تاریخ سه شنبه اول تیرماه 1395در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می گردد.
صفحه اصلي > معاونت آموزشي > گروه های آموزشی >  گروه آموزشی روانشناسی بالینی > اعضاي هيات علمي گروه > دكتر پروانه محمدخاني 
دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥
دكتر پروانه محمدخاني

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

رزومه هیات علمی

English


بسمه تعالی

نام: پروانه    نام خانوادگي: محمدخاني
متولد: 1334                                              مليت:ايراني 
متأهل مرتبه علمی:
تعداد فرزندان:دو جنسيت:مؤنث
Email                                                                   

 

سوابق تحصيلي

2003 فلوشيب پست دکترا در آسيب شناسي و رواندرماني)درمانهای شناختی-رفتاری) ، دانشگاه كلگيري آلبرتا ـ كانادا

2005 -2007 آموزش باليني به سرپرستي پروفسور كيت استفان دابسون. استاد دانشگاه كلگيري آلبرتا ـ كانادا و رئيس انجمن بين المللي رواندرماني شناختي و آكادمي درمان شناختي

1378 دكتري روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي تهران ـ ايران

1371 فوق ليسانس روانشناسي باليني،دانشگاه علوم پزشكي ايران(انستيتو روانپزشكي تهران) تهران ـ ايران

1371 فوق ليسانس روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد تهران ـ ايران

1355‌ ليسانس روانشناسي(گرایش مشاوره) دانشگاه الزهرا تهران ـ ايران

 

تجارب شغلي

1389 استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386 تا كنون: مدير دپارتمان روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1383- 1389: دانشیار گروه روانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ـ ايران

1378-1383: استاديار گروه روانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ـ ايران

1376-1385: مدير دفتر آموزش‌هاي مداوم- بازآموزي‌ها و آموزش‌هاي آزاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ـ ايران

1371-1378: عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ـ ايران

1356-1371: روانشناس(کارشناس امور روانی)بیمارستان شهید لواسانی

1388-1390 تا كنون سردبير وعضو هیئت تحریه مجله علمی پژوهشی سالمند

1387 تا كنون: عضو شورای پژوهشی مر کز پیشگیری از سوء مصرف مواد و وابستگی وعضو هيئت تحريه مجله اعتياد پزوهي

 

علائق پژوهشي

درمان‌هاي شناختي ـ رفتاري  اختلالات رواني (افسردگي)، پيشگيري از عود افسردگي

برنامه‌هاي بهداشت رواني }مهارت‌هاي زندگي و مشکلات بهداشتی مثل خشونت خانوادگي (همسر آزاری، كودك آزاري)، خودكشي واعتیاد{

 

جوائز

مقاله برتر ستاد مبارزه با مواد مخدر

محقق سال ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مقام برترتحقیقي سال (تحقيقات ملي)ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ناظر برگزيده سال دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مجری تحقيق برگزيده سال ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

مقالات

1-علی بیگی. ن،. محمدخانی.پ،. مزینانی.ر،.دولتشاهی.ب،.(1390).اثربخشی درمان گروهی ترمیم شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم،شماره1،ص44-52

2-شکیبا.ش،. محمدخانی.،.پورشهباز. ,،.مشتاق.ن،.(1389). اثربخشی رواندرمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش شدت افسردگی و مشکلات بین فردی زنان مبتلا به اختلال اساسی با همبودی اختلالهای شخصیتC . مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 4(پیاپی8)،ص29-40

3-شکیبا.ش،. محمدخانی.،.پورشهباز. ,،.مشتاق.ن،.(2011). اثربخشی درمان کوتاه مدت روابط موضوعی بر اختلال افسردگی اساسی با همبودی اختلالهای شخصیت C: یک مطالعه موردی.مجله انگلیسی زبان پزشکی جمهوری اسلامی، دوره 25شماره 2،ص 57-.65

4-محمدخانی.پ، دابسون.ک.س،.مساح چولایی.ا.،آثاری.ش.(1390).تعیین نقش جنسیت در رابطه میل جنسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، مجله توانبخشی، دوره 12 شماره 5 ، ص27-33.

5-محمدی.ف،.محمدخانی.پ،. دولتشاهی.ب ،.اصغری مقدم. م.ع،.(1390).اثربخشی درمان شناختی حضور ذهن بر شدت درد ادراک شده و محدودیت عملکرد زنان مبتلا به درد مزمن در روند سالمندی، مجله سالمند، سال ششم، شماره19، ص59-65.

6-محمدزاده.ا،. محمدخانی.پ،. دولتشاهی.ب، اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر نشانه های افسردگی سالمندان.(1390). ، مجله سالمند، سال ششم، شماره19، ص23-37.

7-محمدخانی.پ، دابسون.ک.س، حسینی غفاری.ف.،مومنی.ف.(1390). مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر علائم افسردگی و سایر علائم روانپزشکی.مجله روانشناسی بالینی-سال سوم، شماره1(پیاپی9)، بهار .ص19-25

8-رضایی دوگاهه.ا ،محمدخانی. پ،دولتشاهي.ب(2011) مقایسه درمان شناختی رفتاری گروهی و انفرادی در کاهش ترس از ارزیابی منفی.مجله گزارشهای روانشناختی، دوره 108،ص 955-962

9-رضايي.م،محمدخاني.پ،دولتشاهي.ب(1389)ارتباط بين تفسير انتقال با كاهش شدت افسردگي در رواندرماني روانپويشي  كوتاه مدت. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره يازدهم.شماره 2،ص 32-38

10-محمدخاني.پ،آزادمهر.ه.،متقي.ش(1389 )رابطه خشونت جنسي و نگرشهاي زناشويي و همراهي انواع خشونت در روابط زناشويي.،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(انديشه و رفتار)16(3)195-202

11-محمدي.ل.،محمدخاني.پ.،دولتشاهي.ب.،گلزاري.م.،(1389)نشانگان اختلال استرس پس از سلنحه و همبودي آن با اختلالهاي ديگر در نوجوانان زلزله زده 11تا16 ساله شهر بم.، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(انديشه و رفتار) 16 (3) 187-194

12-ناظمي .ف.،محمدخاني.پ.،خوشابي.ك(2010)استفاده از اداره گرداني والديني براي تعاملات آزارنده والد-كودك در كودكان مبتلا به ADHD ،مجله علوم رفتاري و اجتماعي شماره 5-244-249 .

13- محمدخانی.پ.،دابسون.ک.س.،امیری.م.،حسینی غفاری.ف.(2010( مختصات روانسنجی پرسشنامه نشانگان مختصر،مجله بين اللملي روانشناسی بالینی و سلامتی روانی ،دوره 10شماره3. 541-551

14-اویسی .س.،اردبیلی افتخار.ح.،مجدزاده.ر.، محمدخانی.،علاقه بندراد.ج.،لو.ج(2010 )نگرش مادران به تنبیه جسمی کودکان در قزوین-ایران،مجله خشونت خانوادگی شماره25-159-164.

15-اویسی .س.،اردبیلی افتخار.ح.،ددز.ر.م، مجدزاده.ر.، محمدخانی.پ،علاقه بندراد.ج، شهریور.ز.(2010 )پیشگیری اولیه از تعارض والد-کودک و آزار در مادران ایرانی:یک آزمایش کنترل شده تصادفی. مجله خشونت خانوادگی شماره34-ص .206-213

16-محمدخاني .پ ، عسگري . ع ، فروزان . س آ ، مومني . ف ، دلاور . ع.(1389 ) بروز نشانگان روانپزشكي در زنان داراي همسران معتاد، فصلنامه علمي پزوهشي روانشناسی تحولی.روانشناسان ایرانی، سال ششم شماره 23.ص 238-245

17-محمدخانی .پ ،فروزان .آ .س ،خوشابی .ک ،آثاری .ش ، مقنی .لنکرانی م (2009). آیاپیش بینی کننده های خشونت جنسی و غیر جنسی یکسان هستند؟یک تحلیل بر مبنای جنسمجله پزشکی جنسیت ،دوره 6 شماره 8،ص. 2215-2223.

18-محمدخانی .پ ، خوشابی .ک، فروزان .آ .س ، ،آثاری .شروین ، آزادمهر هدیه، مقنی .لنکرانی مریم (2009).رابطه بين ارتباط جنسي مقعدي اجباري و آسيب شناسي رواني،آشفتگي در روابط زناشويي وخشونت خانوادگي غير جنسي(2009)مجله پزشکی جنسیت ،دوره 6 ، شماره 7،ص.1938-1946.

19-پشت مشهدي.م ،محمدخاني.پ،پور شهباز.ع ،خوشابي.ك.(1388) اثر بخشي آموزش مداخله تركيبي درمان دلبستگي و آموزش فرزند پروري در مادران دلبسته ناايمن بر نشانه هاي كودكان مبتلا به اختلال فزون كنشي/نارسايي توجه،فصلنامه روان شناسي باليني ،سال اول شماره سوم ، ص63-76.

20-خوشابی.ک.،فروزان.آ.س.،مرادی.ش.، محمدخانی.پ.(1385) بررسی عوامل خطر ساز در ابتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره هفتم.شماره 26،ص 6-10.

21-موتابی.ف.،جزایری.ع.،محمدخانی.پ.،ع.پورشهباز(1386)مقایسه روانسازه های مربوط به عود در بیماران افسرده با سابقه عود ،بدون سابقه عود و افراد بهنجار. روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران دوره اول ،شماره2،ص.33- 40.

22-محمدخانی.پ.،محمدی.م.ر.، رضایی دوگاهه.ا.، آزادمهر.ه. (1385)آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانوادگی می شوند. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دروه هفتم،شماره 4 ص.6-14.

23-میرزایی.ج.، خدایی.خ.، محمدخانی.پ.(1385)تاثیر خشونت جنسی در بروز اختلال پس از ضربهPTSD، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دروه هفتم،شماره 4 ص.65-74.

24-محمدخانی.ش.، جزایری.ع.، محمدخانی.پ.، رفیعی.ح.، قاضی طباطبایی.م (1386) بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم بازخورد نسبت به مصرف مواد،کانون کنترل و توانمندی های فردی و اجتماعی بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران دوره دوم شماره 3 ویژه نامه.

25-محمدخانی.پ.،آزادمهر.پ(1386) آسیب شناسی و مشکلات روانی ـ ارتباطی زنان قربانی خشونت خانوادگی ،مجله رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال هفتم ،شماره 27.

26-خوشابی.پ.،حبیبی.م.،عسگرآبادی.، فرزادفرد.ز.،محمدخانی(1386 ) میزان شیوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال هفتم27 ص115-135.

27-دابسون.ک.س.، محمدخانی.پ(1386) مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی(فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شماره 29.ص82-88.

28-امیدی.ع، محمدخانی.پ.( 1387)آموزش حضور ذهن به عنوان یک مداخله بالینی:مروری،مفهومی و تجربی فصلنامه سلامت روان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره سال اول ص9-14.

29-امیدی.ع.،محمدخانی.پ.،دولتشاهی.ب.، پور شهباز.ع (1388)اثربخشی درمان ترکیبی حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری شناختی بر کاهش تعمیم پذیری بیش از حد حافظه روانپزشکی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان دوره 14 شماره 2 ص107-117.

30-امیدی.ع.،محمدخانی.پ.،دولتشاهی.ب.، پور شهباز.ع (1387)اثربخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری شناختی بر نشانگان روانپزشکی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی فصلنامه فیض دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، درمانی کاشان دوره 12 شماره 2.

25-محمدخاني.شهرام،جزايري.عليرضا،محمدخاني.پروانه،رفيعي.حسن،قاضي طباطبايي. محمود (1387) اثر آموزش مهارتهاي زنگي بر عوامل خطرساز مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر،رفاه اجتماعي ،سال هفتم شماره29 ص 125-150 .

31-محمدخانی.پ.،محمدی.م.ر.،دلاور.علی.،خوشابی.ک،رضایی. دوگاهه.ا.،آزادمهر.ه. (2006 ) عوامل زمینه ساز و آشکار ساز افکار و اقدام به خودکشی در زنان و دختران جوان ،مجله بين ‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 20 شماره 3 ص123-129 .

32-محمدخانی.پ.،رضایی دوگاهه.ا.،فروزان.آ.س.،آزادمهر ه.(2007)عوامل خطر اقدام به همسر آزاری در مردان ایرانی جوان مجله بين ‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره21 شماره 2ص79-86.

33-كوهسالي.م ، مير زماني. م ، محمدخاني.پ، كريملو.م.(1386)مقايسه سازگاري اجتماعي مادران دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير با مادران دختران عادي شهر كاشان،فصل نامه توانبخشي،دوره هشتم ،ويزه نامه توانبخشي در بيماريها و اختلالات رواني ،ص 40-46.

34-طهماسيان.ك،جزايري ع،محمدخاني . پ ،قاضي طباطبايي . م.(1386)مدليابي خود اثر مندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي،فصلنامه توانبخشي توانبخشي،دوره هشتم ،ويزه نامه توانبخشي در بيماريها و اختلالات رواني ص 34-40.

35-محمدخاني.پ.،محمدي.م.ر.،نظري.م.ع.،رضائي دوگاهه.ا. (2005) استانداردسازي فهرست نشانگان ضربه رواني براي كودكان (TSCC-A) مجله بين ‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران .

36-محمدخاني.پ.،رضائي دوگاهه.ا.، نظري.م.ع.، محمدي، م.ر. (2004) عزت نفس کودکان آزار دیده. مجله بين‌المللي اعتياد و بهداشت رواني. 18 آگوست  دانشگاه ويرجينا (انگلیسی)http://www.e-community-Journal-com.

37-محمدخاني.پ.،رضائي دوگاهه.ا.، نظري.م.ع.، محمدي، م.ر. (2004) نيمرخ روانشناختي اقدام به خودكشي‌ و كساني كه افكار خودكشي دارند. مجله بين‌المللي اعتياد و بهداشت رواني. 18 آگوست  دانشگاه ويرجينا (انگلیسی)http://www.e-community-Journal-com.

38-محمدخاني.پ. (1383). همه‌گيرشناسي افكار خودكشي و اقدام به خودكشي در دختران جوان مناطق پرخطر ايران. مجله رفاه اجتماعي شماره 13 دوره 4.

39-محمدخاني.پ.(1383) همبودي نشانگان افسردگي و استرس روانشناختي با افكار خودکشي و اقدام به خودكشي. مجله رفاه اجتماعي شماره 12، دوره 2 .

40-محمدخاني.پ.(1383) همبودي نشانگان افسردگي و استرس روانشناختي با افكار خودکشي و اقدام به خودكشي. مجله رفاه اجتماعي شماره 12، دوره 2 .

41-محمدخاني.پ.،محمدی.م.ر.،نظري.م.ع.،صلواتي.م.،رزاقي.م.ع. (1382) تهيه، روايي و پايايي مقياس خودگزاري كودك آزاري (CASRS) در دانش آموزان ايراني. مجله بين‌المللي پزشكي جمهوري اسلامي ايران. شماره 1 دوره 17.

42-دادخواه.ا،محمدخانی.پ.(2000)مکان کنترل و عزت نفس در دختران فراری،مقالات جمع آوری شده کنگره تئوری عزت نفس ،پژوهش و عمل سیدنی ، استرالیا.

43-ياگر.ب،راجریو.جی.م.،ادلوند.ب.،گومز.پراتا.سی.،لانگ..ف.،محمدخاني.پ.، ساحلين ويزلي.سی.،لامبرجت. ف. (2001). عدم رضايت از بدن و ارتباط آن با عوامل خطر ابتلا به اختلال پرخوري مرضي در 12 كشور. مجله رواندرماني و روانتي دوره 71 شماره 1.ص .54-61 .

44-محمدخاني.پ.، دلاور.ع.،محمدي.م. (1379) كيفيت زندگي و سلامت عمومي در والدين كودكان آزار ديده. مجله انديشه و رفتار. مجله ملي روانپزشكي و روانشناسي باليني. شماره دوره .

45-محمدخاني، پ. (1378). منابع استرس شغلي در گروهي از پرسنل سازمان بهزيستي در ايران. مجله توانبخشي شماره 1 .

46-محمدخاني.پ.،ذوالفقاري.ف.،پورشهباز.ع. (1370) خودكارآمدي انتظاري و نگرش به حوادث زندگي مجله انديشه و رفتار شماره .

 

مقالات در دست چاپ

محمدخانی.پ،دابسون.س.ک، حسینی.غفاری.ف،فراهانی.ح.مختصات روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی(زیر چاپ در مجله روانشناسی بالینی و سلامتی)

 

طرحهاي تحقيقات ملي كه تا كنون به اجرا در آمده:

-حل مشكلات منطقه اي در استان كرمانشا-سازمان بهزيستي-معاونت پيشگيري(دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ،طرح پيشگيري از اعتياد)*

-حل مشكلات منطقه اي در استان ايلام سازمان بهزيستي-معاونت پيشگيري(دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي طرح پيشگيري ازخودكشي)*

-اولين مجري و مدرس آموزشهاي مهارت هاي زندگي سازمان بهزيستي-معاونت پيشگيري(دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)به اتفاق خانم دكتر نوري قاسم آبادي و كارينه طهماسبي 

- کودک آزاري،شيوع و اانواع

-استاندارد سازي پرسشنامه نشانگان ضربه رواني براي کودکان

-خشونت خانوادگي با تاکيد بر همسر آزاري

-تاثير مداخله هاي روانشناختي بر کاهش نرخ عود افسردگي در کشور

-آسيب شناسي رواني اجتماعي زنان داراي همسر معتاد

-امکانات روانسنجي پرسشنامه نشانگان مختصر

-بررسی ساختار شغلي روانشناسان و مدکاران سازمان بهزيستي

 

عضويت حرفه‌اي

   عضو انجمن بین المللی رشد

عضو کمیته کشوری بهداشت روانی

عضو كنسرتيوم بين‌المللي خشونت خانوادگي دانشگاه نيوهمشاير

• عضو انجمن روانشناسي ايران، نایب رئیس کمیته درمانهای شناختی رفتاری

• عضو داوران بین المللی پزشکی جنسی

• عضو سازمان نظام روانشناسي ايران

 

 معرف

• پروفسور كيت، استفان دابسون دانشگاه كلگيري ـ كانادا

• دکتر محمدرضا محمدی مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

• خانم دکتر شهربانو نخعی ریاست دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 كتب

بهداشت رواني در مدارس (1375) تأليف و ترجمه سازمان بهزيستي

مهارتهاي زندگي (1375) تأليف و ترجمه سازمان بهزيستي

رواندرماني كودك (1383) ترجمه انتشارات رشد

چيرگي بر افسردگي (درمانگران) (1384) بهزيستي يزد

چيرگي بر افسردگي (مراجعان) (1383) بهزيستي يزد

راهنماي ارزيابي تشخيص و درمان افكار و اقدام به خودكشي1383 انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مصاحبه ساختار يافته باليني برای اختلالات DSM_IV (1384) انتشارات فرادید

درمان حضور ذهن براي پيشگيري از افسردگي (1384) انتشارات فرادید (1384)

درمان نوین شناختی ـ رفتاری برای پیشگیری از عود افسردگی(1385)انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در مدارس1388 انتشارات  دانژه

• رواندرمانی بین فردی (1388 )انتشارات دانژه

• فرزندان خجالتی یا پرخاشگر،چگونه با فرزندان خجالتی یا پرخاشگر خود رفتار کنیم(1388)مجموعه روان، نشر قطره

• آشفتگی ها در روابط زوجی و راههای افزایش رضایت  زناشویی(1388)از مجموعه روان، نشر قطره

• مصاحبه ساختار يافته باليني برای اختلالات DSM_IV-TR (1389) انتشارات دانژه

• درمان شناختی حضور ذهن با تاکید بر ویژگی های اختصاصی(1390) انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

       

شركت در كنگره و همايش‌ها

ـ 2011 درمان روانشناختی برای افسردگی اساسی: یک تحلیل ثانوی از میل جنسی. هفتمین کنکره بین المللی رواندرمانی شناختی"علوم بالینی" ترکیه-اسلامبول

ـ 2011 اثرات درمان گروهی شناختی رفتاری، درمان بازتوانی شناختی و درمان ترکیبی برای مبتلایان اسکیزوفرنیا، یک مطالعه مقایسه ای. هفتمین کنکره بین المللی رواندرمانی شناختی"علوم بالینی" ترکیه-اسلامبول

ـ 2011 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افسردگی و نشخوار ذهنی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: یک طرح چند خط پایه.هفتمین کنکره بین المللی رواندرمانی شناختی"علوم بالینی" ترکیه-اسلامبول

ـ 2010 یک مطالعه اکتشافی تفاوت جنسیتی در ارتباط بین علائق جنسی وکیفیت زندگی درا فسردگی:آیا تفاوت جنسی وجود دارد؟کنگره بین الململی روانشناسی کاربردی، استرالیا،ملبورن

ـ 2009 نشانگان روانشناختی اضافی همراه افسردگی بیماران افسرده و پاسخ به درمان در دوره بهبودی نسبی، نروژ

ـ 2008 مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک -2در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، ششمین کنگره درمانهای شناختی-رفتاری رم ایتالیا

ـ2007 اسکیما های مربوط به افسردگی و عود - مقایسه بیماران با یک عود ،چندین عود و افراد غیر افسرده، کنگره درمانهای شناختی رفتاری بارسلونا اسپانیا،

ـ2007 یک کوشش بالینی کنترل شده تصادفی  برای مقایسهCBT MBCT TAU در پیشگیری از عود افسردگی کنگره درمانهای شناختی رفتاری بارسلونا اسپانیا،

ـ2007 الگوی خشونت خانوادگی ،ارتکاب به خشونت یا تجربه خشونت در زنان و مردان ،سیزدهمین کنگره اروپایی رشد ،ینا آلمان

ـ 1386 بررسی درمان های شناختی رفتاری گروهی به عنوان روشی برای پیشگیری از عود افسردگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس ضربه ،چهارمین سمپوزیوم پیشگیری و درمان عوارض عصبی روانی جنگ تهران ایران

ـ 2006 استاندارد سازی فهرست نشانگان ضربه روانی برای کودکان ،کنفرانس جهانی کودکی ،خشونت سازمان ها و سیاست های عمومی ،سائوپالو برزیل

ـ 2004 همه‌گيرشناسي افكار و اقدام به خودكشي در دختران جوان و نوجوان مناطق پرخطر ايران. VII كنفرانس اروپايي در ارزشيابي روانشناختي. مالگا اسپانيا آپريل

ـ 2004 شیوع افکار و اقدام به خودکشی در زنان و دختران جوان ،کنگره ارزشیابی روانشناختی 1-4 اپریل ،اسپانیا

ـ 2004 عوامل زمینه ساز و مستعد کننده افکار و اقدام به خودکشی در زنان و دختران جوان ، کنگره ارزشیابی روانشناختی 1-4 اپریل اسپانیا

ـ 2004 كارآمدي برنامه‌هاي پيشگيري از عود افسردگي، كنگره رواندرماني در شرق. گفتگوي بين تمدن‌ها. 29 سپتامبر تا 1 اكتبر تهران ـ ايران.

ـ 2004 عوامل زمينه‌ساز و آشكارساز افكار و اقدام به خودكشي در دختران نوجوان و جوان مناطق پرخطر ايران، هيجدهم نشست دو سالانه بين‌المللي روانشناسي رشد ، بلژيك (گنت) 11 تا 15 جولاي 2004

ـ 2003 مسائل عاطفي ـ رفتاري و كفايت تحصيلي كودكان آزار ديده، هشتمين كنفرانس بين‌المللي خشونت خانوادگي، سن دياگو، كاليفرنيا آمريكا، 11 تا 16 سپتامبر 2004

ـ 2002 استانداردسازي فهرست نشانگان ضربه رواني در ايران، XII كنگره جهاني روانپزشكي در يوكوهاما ژاپن، 24 تا 29 اگوست 2002

ـ 2002 تهيه، روايي و پايايي مقياس خود گزارشي كودك آزاري (CARS) XII كنگره جهاني روانپزشكي در يوكوهاما، 24 تا 29 اگوست 2002.

ـ 2001 رابطه بين جايگاه شغلي و رضايت از آموزش‌هاي ضمن خدمت در كاركنان سازمان بهزيستي، دومين كنفرانس آموزش آزاد و آموزش از راه دور، 1 تا 5 آپريل 2001 دوسلدرف آلمان

ـ 2001 كيفيت زندگي و سلامت عمومي والدين كودكان آزار ديده تهران ـ ايران، پنجمين كنفرانس اروپايي روانشناسي رشد آپسلا سوئد، 22 تا 26 اگوست2001

ـ 2001 شيوع و انواع كودك آزاري و بدرفتاري در ايران ـ تهران، پنجمين كنفرانس اروپايي روانشناسي رشد آپسلا سوئد، 22 تا 26 اگوست 2001

ـ 2001 مسائل رفتاري ـ عاطفي و كفايت تحصيلي كودكان آزار ديده، پنجمين كنفرانس روانشناسي رشد آپسلا سوئد، 22 تا 26 اگوست 2001

ـ 1999 اعتماد به نفس و مكان كنترل دختران فراري، پنجمين كنفرانس اروپايي ارزشيابي روانشناسي، 25 تا 29 اگوست 1999، يونان دانشگاه پاتراس

ـ 1999 منابع استرس شغلي در گروهي از كاركنان سازمان بهزيستي، بيستمين كنفرانس بين‌المللي استرس و اضطراب، لهستان

ـ 1999 اثر نمايش سيستم هدايت كننده بر تغيير مكان كنترل و طرز تلقي درباره اعتياد در دانشجويان دانشگاه، كنفرانس ملي روانشناسي باليني، تهران ـ ايران

ـ 1992 مكانيزم‌هاي مقابله با استرس و سازگاري با علائم كنفرانس ملي استرس، تهران ـ ايران

 

سوابق تدریس

مباني روانشناسی (کارشناسی رشته های مختلف توانبخشی)

روانشناسی رشد(کارشناسی رشته های مختلف توانبخشی

مصاحبه تشخیصی(کارشناسی ارشد گفتار درمانی و روانشناسی بالینی)

کاربردآزمونهای شناختی(کارشناسی ارشد گفتار درمانی و روانشناسی بالینی)

نظریه های ر واندر مانی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

کاربر د نظریه های رواندرمانی(کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

درمانهای شناختی رفتاری(دکتری روانشناسی بالینی)

رفتار درمانی(کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

خانواده درمانی(کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی)

تازه های بهداشت روانی(دکتری روانشناسی بالینی)

کاربر د نظریه های انفرادی درمانی(دکتر روانشناسی بالینی)

 

برخي موضوعات تحقيقي در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1-اثر بخشي درمان تلفيقي شناختي رفتاري و بازتواني شناختي در كاهش علايم و بهبود عملكرد بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا

2-رابطه عاملهاي شخصيت و ابعاد الگوي سلسله مراتبي تلفيقي با علايم اضطراب و افسردگي، با تاكيد بر نقش تعديل كننده مولفه هاي فراشناختي

3-سودمندي درمان تركيبي: برنامه گروهي فرزند پروري مثبت و دارو درماني، بر علائم و شيوه هاي تربيتي كودكان 12-3 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي، در مقايسه با هر يك از اين درمان ها به تنهايي

4-بررسي شيوه هاي مقابله وفشار درهمسران بيماران اسكيزوفرنيک در مقايسه با همسران خانواده هاي سالم شهر تهران

5-بررسي ارتباط ويژگي شخصيتي سخت رويي وحمايت اجتماعي با فرسودگي شغلي دربين كاركنان مراكز توانبخشي بهزيستي شيراز

6-بررسي استرسورهاي رواني - اجتماعي محور DSM_IV  دردانشجويان دانشگاههاي سبزوار

7-بررسي ميزان شيوع اختلالات اضطرابي دربين دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر بوكان

8-بررسي تاثير آموزش مهارتهاي جنسي برتغيير نگرش جنسي زوجين در شرف  ازدواج

9-بررسي كارايي روش توانبخشي رواني دوسا بر كاهش افسردگي

10-تاثير آموزشهاي فراشناختي برعملكرد حل مساله

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مادران كودك آزار با مادران غير كودك آزار درپسران 12 تا 15 ساله شهر تهرانبررسي رابطه جايگاه كنترل و سطوح اضطراب دربيماران زن مبتلا به اختلال وسواسي جبري وگروه عادي

11-بررسي اثرات كنترل فردي بركاهش نشانه هاي افسردگي سالمندان مقيم خانه سالمندان نيشابور

12-اثر بخشي آموزش مهارتهاي ابراز وجود برخود كارآمدي گروهي ازجوانان ونوجوانان مقيم شبانه روزي  شيراز

13-بررسي مقدماتي كارآيي آزمون معاينه مختصر وضعيت رواني MMSE در سرند سالمندان مبتلا به دمانس

14-بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري بركاهش افسردگي ،شدت در و ادراك نشده و ناتواني حاصل از درد درمبتلايان به آرترئيت رماتوئيد

15-مديريت استرس در كاهش فشارهاي تجربه شده توسط همسران جانبازان مبتلا به PTSD 

16-بررسي رابطه مؤلفه ها ي شناختي (اسناد ها، ادراكات، انتظارات) زوجين و رضايت زناشويي آنها

17-شناسايي انواع بد رفتاريهاي والدين با نوجوانان در شهر نهاوند سال تحصيلي (83-84)

18-طرحواره هاي مربوط به عود در بيماران افسرده اساسي: مقايسه بيماران افسرده اساسي داراي سابقه عود، بار اول و افراد غير افسرده

19-رابطه ابعاد سرشت و منش با عود افسردگي اساسي

20-همراهي اختلالات شخصيت با اختلال افسردگي اساسي و رابطه آن با عود اختلال

21-مدل ساختاري مصرف مواد  نوجوانان در معرض خطر : ارزيابي اثر آموزش مهارتهاي زندگي بر عوامل ميانجي مصرف مواد

22-اثر بخشي زوج درماني سيستمي رفتاري در درمان زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي

23-تاثير روان درماني بين فردي  گروهي كوتاه مدت در كاهش علائم افسردگي دانشجويان و اثر اين درمان بر سبك  اسنادي و نگرش هاي ناكارآمد

24-اثرمندي درمان شناختي - رفتاري گروهي بر ابعاد علامت شناسي اختلال افسردگي اساسي

25-اثر بخشي آموزش برنامه مديريت والدين بر اصلاح روابط آزارنده مادر-كودك و  كاهش استرس مادران كودكان مبتلا به ADHD

26-تعيين اثر افزايشي تكنيك هاي شناختي در درمان رفتاري و وسواسي-جبري

اثربخشي روش تركيبي CBT با MBCT در كاهش نشانه هاي افسردگي اساسي و متغيرهاي واسطه اي

27-نقش بينش به عنوان واسطه ي اثربخشي تفسير انتقال در روان درماني پويشي كوتاه مدت بر كاهش شدت افسردگي اساسي و علائم همراه

28-بررسي اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين

 

اولین کارگاه آموزشی مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی برگزار شد
جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی با تشکل های دانشجویی برگزار شد
کارگاه اخلاق تشکیلاتی و فضای مجازی برگزار شد
بازدید هیات بورد روانپزشکی وزارت بهداشت، از ظرفیتها و توانمندی مرکز روانپزشکی رازی
سیستم تولید بازخورد همسان برای پروتز مایوالکتریک در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طراحی و ساخته شد
برگزاری هفتمین گردهمایی دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره آموزشی " سلامت نظام اداری " برگزار شد
دكتر پروانه محمدخاني