صفحه اصلي > دانشجویان و (دانش آموختگان) > دانشجویان سال 96 
پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨
دانشجویان سال 96
 
 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی دوره کارشناسی

1

مارال

حقی

ارتوپدی

2

سجاد

دوانی

گفتار درمانی

3

علی

نظری کن کبود

روانشناسی عمومی

4

سمیرا

نظر پور

پرستاری

5

گل شهره

قریانی

اپتومتری

6

امیر

جوانمرد

کاردرمانی

7

سپیده

خزایی

کاردرمانی

8

مریم

مقیمی

 

9

نسرین

فرامرزی

بهداشت عمومی